THÀNH TỰU

Đạt các thành tựu danh tiếng

Chung tay chia sẻ với nông dân trồng dừa, đồng hành với sự phát triển kinh tế, cải thiện công tác an sinh xã hội của tỉnh Bến Tre nói riêng và của đất nước nói chung luôn được xem là ưu tiên hàng đầu của Betrimex.

Với nhiều hoạt động đã triển khai, Betrimex đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bến Tre, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, và các tổ chức quốc tế khác.